Science 1

ENGLISH FOR SCIENCE - GRADE 1

Overview
Curriculum

Khóa học tiếng Anh thông qua Khoa học dành cho học sinh lớp 1 của Vinalearn được thiết kế nhằm cung cấp các từ vựng, cấu trúc tiếng Anh qua các chủ đề khoa học.

Bên cạnh việc học trực tiếp tại lớp với giáo viên bản ngữ, phiên bản trực tuyến của khóa học này sẽ giúp học sinh ôn tập kiến thức qua video và rèn luyện kỹ năng qua các bài tập tương tác thú vị.

Curriculum

 • 4 Sections
 • 10 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 0 Assignments
 • 0m Duration
Expand All
Unit 1: The World of Animals
6 Lessons0 Quizzes0 Assignments
 1. Lesson 1: Animals - Period A
 2. Lesson 1: Animals - Period B
 3. Lesson 2: How Animals Move - Period A
 4. Lesson 2: How Animals Move - Period B
 5. Lesson 3: Animal Body Parts - Period A
 6. Lesson 3: Animal Body Parts - Period B
Unit 2: The World of Plants
4 Lessons0 Quizzes0 Assignments
 1. Lesson 1: Plants - Period B
 2. Lesson 2: Parts of a Plant - Period A
 3. Lesson 2: Parts of a Plant - Period B
 4. Lesson 3: What Do Plants Need? - Period A
Unit 3: My Body
0 Lessons0 Quizzes0 Assignments
Unit 4: Look at the Sky!
0 Lessons0 Quizzes0 Assignments

×

Free Lesson Videos:

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

Science 2 Đoàn Thị Điểm

ENGLISH FOR SCIENCE - GRADE 2 (TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM)

 • Unit 1: The World Around Us
 • Unit 2: Shapes and Materials
 • Unit 3: The Seasons
0m
0
1
7
Science 1 Kỳ Đồng

ENGLISH FOR SCIENCE - GRADE 1 (TH KỲ ĐỒNG)

 • Unit 1: The World of Animals
 • Unit 2: The World of Plants
 • Unit 3: My Body
0m
0
0
7
Math 1 Kỳ Đồng

ENGLISH FOR MATH - GRADE 1 (TH KỲ ĐỒNG)

 • Unit 1: Numbers 1 to 10
 • Unit 2: Comparing Within 10
 • Unit 3: Addition and Subtraction Within 10
0m
0
0
7
Scroll to top