ENGLISH FOR MATH - GRADE 3

Overview
Curriculum

Khóa học Tiếng Anh thông qua Toán dành cho học sinh lớp 3 của Vinalearn được thiết kế nhằm cung cấp các từ vựng, cấu trúc tiếng Anh qua các chủ đề Toán học.

Bên cạnh việc học trực tiếp tại lớp với giáo viên bản ngữ, phiên bản trực tuyến của khóa học này sẽ giúp học sinh ôn tập kiến thức qua video và rèn luyện kỹ năng qua các bài tập tương tác thú vị.

Curriculum

 • 5 Sections
 • 9 Lessons
 • 0 Quizzes
 • 0 Assignments
 • 0m Duration
Expand All
Unit 1: Addition and Subtraction
4 Lessons0 Quizzes0 Assignments
 1. Lesson 1: Addition Within 1000 - Period A
 2. Lesson 1: Addition Within 1000 - Period B
 3. Lesson 2: Subtraction Within 1000 - Period A
 4. Lesson 2: Subtraction Within 1000 - Period B
Unit 2: Multiplication and Division
4 Lessons0 Quizzes0 Assignments
 1. Lesson 1: Multiplication by 6, 7, 8, 9 - Period A
 2. Lesson 1: Multiplication by 6, 7, 8, 9 - Period B
 3. Lesson 2: Division by 6, 7, 8, 9 - Period A
 4. Lesson 2: Division by 6, 7, 8, 9 - Period B
Unit 3: Measurements
1 Lesson0 Quizzes0 Assignments
 1. Lesson 1: Weight - Period A
Unit 4: Time
0 Lessons0 Quizzes0 Assignments
Unit 5: Charts
0 Lessons0 Quizzes0 Assignments

×

Free Lesson Videos:

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

ENGLISH FOR SCIENCE - GRADE 2 (TH ĐOÀN THỊ ĐIỂM)

 • Unit 1: The World Around Us
 • Unit 2: Shapes and Materials
 • Unit 3: The Seasons
0m
0
1
7

ENGLISH FOR SCIENCE - GRADE 1 (TH KỲ ĐỒNG)

 • Unit 1: The World of Animals
 • Unit 2: The World of Plants
 • Unit 3: My Body
0m
0
0
7

ENGLISH FOR MATH - GRADE 1 (TH KỲ ĐỒNG)

 • Unit 1: Numbers 1 to 10
 • Unit 2: Comparing Within 10
 • Unit 3: Addition and Subtraction Within 10
0m
0
0
7
Scroll to top